"There's always room for improvement, you know - it's the biggest room in the house"

Scale-up support

“When in doubt, take the next step” – Regina Brett

Je hebt inmiddels een succesvolle onderneming. Je bent hard gegroeid en het einde is nog lang niet in zicht. De groei die je hebt doorgemaakt heeft wel één keerzijde: je onderneming is inmiddels een echt bedrijf geworden. Dat brengt met zich mee dat je meer tijd dan je lief is moet steken in het managen van je bedrijf. Kostbare tijd die ten koste gaat van datgene waar jij de meeste energie van krijgt: ondernemen. Toch is het cruciaal dat je een professionele organisatie klaar hebt staan voor die volgende stap: verdere groei.

Met scale-up support helpen wij je bij het klaarmaken van je bedrijf voor die volgende fase.

Terwijl jij verder onderneemt, zorgen wij o.a. voor:

  • Adequate en efficiënte bedrijfsprocessen
  • Een professionele bedrijfsvoering
  • Een passende organisatiestructuur
  • De juiste mensen op de juiste plek

We doen dit uiteraard in nauw overleg met jou, maar wel op zo’n manier dat jij de voortdurend kunt blijven focussen op zaken als groei en innovatie.

Coaching

Je bent ondernemer dus naar alle waarschijnlijkheid ook een leider. Dat wil niet altijd zeggen dat het leidinggeven aan een bedrijf je meteen makkelijk afgaat. Wij kunnen je in deze spannende fase koppelen aan een ervaren sparringpartner. Iemand die de klappen van de zweep kent, maar die jou respecteert om wat je bent: een succesvol ondernemer.

Meedenken en -werken aan verdere groei kan ook

BIRITH werkt nauw samen met Rivello Investements, een full-service investment agency. Gezamenlijk stellen we vast wat nodig is voor een duurzame groei van je onderneming en blijven we ook nauw betrokken bij de uitvoering van de eerstvolgende stappen. Hoe onze samenwerking er dan komt uit te zien is maatwerk, dat bepalen we vooraf gezamenlijk.

Klaar voor de volgende stap?