"There's always room for improvement, you know - it's the biggest room in the house"

Security & Risk Management advies

“Security is always excessive until it’s not enough” – Robbie Sinclair

Bij risicomanagement en beveiliging gaat het om de balans tussen wat noodzakelijk en wat mogelijk is. Adequaat security & risk management sluit naadloos aan op de bedrijfsvoering. Soms zijn investeringen noodzakelijk en meestal zijn goede afspraken en procedures onontbeerlijk. Maar het begint altijd met mensen, zij zijn cruciaal bij het beheersen van risico’s en het beveiligen van de onderneming. Iedere investering valt in het niet als er niet eerst is geïnvesteerd in het risico- en veiligheidsbewustzijn van medewerkers.

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring bij bedrijven met een hoog risicoprofiel. We weten hoe security & risk management op het hoogst mogelijke niveau kan worden ingericht, zonder dat de bedrijfsvoering hier onder lijdt. We weten ook, uit eigen ervaring, hoe het vreselijk mis kan gaan als niet aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. Wij kunnen je op een pragmatische manier helpen als het aankomt op de veiligheid van je onderneming, je medewerkers, je klanten en je eigendommen.

Security & risk management vraagstukken waarbij wij je kunnen helpen:

  • Welke risico’s vormen een gevaar voor de continuïteit van de business?
  • Hoe kunnen deze risico’s worden gemitigeerd?
  • Hoe kan het risico- en veiligheidsbewustzijn van medewerkers worden vergroot?

Met behulp van onze risicomanagement quick-scan brengen we samen de belangrijkste risico’s in kaart en stellen we een praktisch, direct uitvoerbaar plan van aanpak op. Resultaatgericht, want je ziet direct wat dit plan je oplevert.

Risico- en veiligheidsbewustzijn

Wij zijn er van overtuigd dat het bij risicomanagement en beveiliging draait om mensen. Pas als iedereen begrijpt wat de risico’s zijn, zijn maatregelen zinvol. Onze aanpak is dan ook in eerste instantie altijd gericht op het creëren van risico- en veiligheidsbewustzijn. Dat doen we bijvoorbeeld door je te confronteren met de echte risico’s van je onderneming en vooral de mogelijke consequenties daarvan.

Ben je klaar voor een goed gesprek over security & risk management?